Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kamenný Újezd

1. 1. 2010

V obci Kamenný Újezd nalezneme kromě velkého obecního, také starý církevní hřbitov u kostela Všech Svatých. V roce 2009 darovala Římsko-katolická církev hřbitov obci, která má v plánu hřbitov téměř celý zlikvidovat. Do konce roku 2009 měli možnost místní obyvatelé identifikovat své hroby, ostatní mají býti zrušeny. Podle toho, kolik hrobů je viditelně opečováváno, zůstane zachováno maximálně 20% hrobů. Při našem terénním průzkumu v prosinci 2009 jsme nalezli hřbitov v žalostném stavu. Prakticky všechny náhrobky a kříže byly více či méně poškozeny, identifikovat šlo 105 hrobových míst, což je asi polovina skutečného počtu. Ze 105 opět jen polovina ještě nesla jména pohřbených. Zřícené náhrobky a kříže se zde povalují v přerostlé trávě, přímo prostorem hřbitova je protažena asfaltová cesta po které jezdí motorová vozidla.

Nejstarším nalezeným datem úmrtí je rok 1828.

 

Stav k 31.12.2009:

 

1 –       Zde odpočívá náš milovaný otec

            František Havlíček

            Nar. v Borové 1823 – 1911

            Čest památce jeho!

 

2 -       ?

 

3 -       ?

 

4 -       Zde odpočívá

            Drahuška Křížová

            20.9.1923 – 21.10.1924

            Krátký čas byl vyměřen jen Tobě,

            Nářek náš již Tebe nevzbudí,

            Dřímej sladce Drahuško naše v tom hrobě,

            Nežli nás smrt k sobě připojí!

 

5 -       Zde v Pánu odpočívá

            Veledůstojný Pán

            Jan Kratochvíle,

            Od r.1824-1844 farář zdejší.

            Zemřel 4.ledna 1844 u věku 73 let.

            R.I.P.

 

6 -       ?

 

7 -       ?

 

8 -       Marie Zrsová

            1906 – 1919

 

9 -       ?

 

10 -     Frantík a Pepíček Větrovských

            Zdenička Rozkošová

 

11 -     ?

 

12 -     Jan Havlíček

            31.6.1859 – 8.10.1949

            Spěte sladce.

 

13 -     ?

 

14 -     Rodina Janouchová

            Alžběta Janouchová 11.11.1884 – 26.11.1952

            Jakub Janouch 4.7.1882 – 24.12.1951

            Růžena Nováková 9.2.1911 – 23.1.1966

            Zde je uložena tělesná schránka

            Bláži Šmídové 11.1.1911 – 5.10.1960

15 -     ?

 

16 -     ?

 

17 -    

 

18 -     ?

 

19 -     Rodina Bromova

 

20 -     ?

 

21 -     ?

 

22 -     ?

 

23 -     ?

 

24 -     Rodina Janouchova a Kadrmasova

            Marie Kadrmasová

            1905 – 1949

            MUDr. František Janouch

            20.9.1902 – 19.1.1965

            Jiřina Janouchová

            8.4.1906 – 2.2.1978

 

25 -     Zde v Pánu odpočívá

            Marie Pavelcová

            15.2.1875 – 8.5.1925

            Odpočívej v pokoji

 

26 -     Kroneislova

 

27 -     ?

 

28 -     ?

 

29 -     ?

 

30 -     Rodina Mertlova

            Veronika

27.1.1867 – 12.6.1952

Žofie

9.5.1895 – 25.7.1952

 

31 -     Zde v Pánu odpočívá

            Anastazie Matoušková

            20.8.1884 – 25.2.1915

            Spi sladce!

 

32 -     Václav Dichtl

            1874 – 1949

 

33 -     Zde v Pánu odpočívá

            Václav Křivanec

            24.9.1868 – 23.4.1954

            Rozalie Křivancová

            17.2.1872 – 20.7.1958

            Odpočívejte v pokoji

 

34 -     Zde v Pánu odpočívá

            Rodina Babků

            Babka Frant.

            16.11.1871 – 10.8.1951

 

35 -     Karel Tomka

            Syn K.S. revírníka.

            Studující C.K. Gymnasia.

            30.9.1897 – 22.3.1909

            Spi sladce!

Obrazek

 

 

36 -     Rodina Šafrova

 

37 -     Jan Vágner

            1942

 

38 -     Zde v Pánu odpočívá

            František Trs

            ?.1891 – 29.7.1915

            ve věku 24 let

            Spi sladce!

Obrazek

 

 

39 -     ?

 

40 -     ?

 

41 -     ?

 

42 -     ?

 

43 -     Tomáš Zachard

            1864 – 1924

 

44 -     Zde v Pánu odpočívá

            P. František Toušek

            Bývalý zdejší farář, biskupský notář,

            narozen v Netolicích dne 4.dubna 1799,

            zemřel v Pánu 29.listopadu 1869

 

45 -     ?

 

46 -     Kašpar Beran

            Schw. Zahradník v Plavnici

            Zesnul v Pánu 4.6.1922

            Ve věku 65 roků

            Spi sladce drahý tatínku!

 

47 -     ?

 

48 -     Zde v Pánu odpočívá

            Alžběta Křížová

            ?.11.1877 – 13.2.1955

            Jan Kříž

            ?.1.1872 - ?.1961

            Odpočívejte v pokoji!

 

49 -     Zde v Pánu odpočívá

            Matouš Klima

            Spěte sladce!

 

50 -     ?

 

51 -     ?

 

52 -     Zdeňka Mitisková

            16.6.1895 – 2.1.1910

 

53 -     ?

Obrazek

 

 

54 -     Zde odpočívá

            Vojtěch Kukla

            učitel

            nar. 7.4.1873 zemř. 10.5.1896

            Pokoj popeli jeho

 

55 -     ?

 

56 -     Rodina Cihlářova

 

57 -     ?

 

58 -     Zde v Pánu odpočívají manželé

            Martin a Anna Talířovi

            z Milíkovic

            Odpočívejte v pokoji!

 

59 -     Rodina Reischlů

            Julie Reischlová

            15.4.1879 – 13.10.1954

Obrazek

 

 

60 -     ?

 

61 -     Marie Kopáčová

            choť obchodníka ze Březí

            17.8.1866 – 16.4.1919

            V paměti naší žiješ dál.

            František Kopáč

            31.1.1865 – 18.5.1948

 

62 -     Zde v Pánu odpočívá

            Stanislav Burger

            13.9.1935 – 5.6.1951

            Čím bolestnější bylo naše rozloučení,

            Tím radostnější bude naše setkání.

 

63 -     Anna Feiglová

 

64 -     Rodina Klímova

 

65 -     ?

 

66 -     ?

 

67 -            Mařenka Pešková

            dceruška správce ze Březí

            29.9.1913 – 20.4.1924

            Uschni slzo uschni na vždy

            v modrých nebes čistém luhu

            o anděla víc se modli

            v Serafínů svatém kruhu.

Obrazek

 

 

68 -     ? Doubková

            1883 – 1958

 

69 -     ?

 

70 -     Kašpar Mráz

            ze Záluží

 

71 -     ?

 

72 -     ?

 

73 -     ?

 

74 -     ?

 

75 -     Rodina Kokešova

 

76 -     Rodina Milíkova

 

77 -     ?

 

78 -     Zde v Pánu odpočívá

            rodina Cábova

            z Chlumce

 

79 -     ?

 

80 -     ?

 

81 -     ?

 

82 -     1886

            Zde sladce dřímá

            v 7. roce věku svého

            Ludwík Šafránek,

            Syn říd. učitele

            V Kam. Újezdě.

            Spi Ludwíčku, spi sladce!

            Až Tě anděl ze sna probudí,

            vstříc přijď sestře, otci, matce.

 

83 -     ?

            (Náhrobek zhotovil Ferd. Hrbek – Budějovice)

 

84 -     Zde v Pánu odpočívají manželé

            Jakub Bürger

            c.k. poštmistr

            zemřel dne 28.dubna 1901 v stáří 76 roků

            Anna Bürgrová

            Zemřela dne 13.září 1898 v stří 67 roků.

Obrazek

Obrazek

 

 

85 -     Rodina Valhova

            z Rančic čís. 5 – 6

Obrazek

 

 

86 -     ?

 

87 -     ?

 

88 -     ?

 

89 -     ?

 

90 -     ?

 

91 -     ?

 

92 -     ?

 

93 -     Tomáš Matl

            správce továrny ve Březí

            8.9.1852 – 21.1.1925

            Emilie Matlová

            21.2.1883 – 30.6.1962

 

94 -     ?

 

95 -     Zde v Pánu odpočívá rodina

            Voráčkova

           

96 -     Zde odpočívá

            Vojtěch Loberšiner

            jenž v Pánu zesnul dne 24.dubna 1865

            v sedmdesátém osmém roce věku svého

            a choť jeho Rozalie, ona ho na věčnost

            předešla dne 20.února 1828 ve svém

            čtyřicátém roce.

            Pane dejž jim lehko odpočinouti!

            Milým rodičům svým zřídil

            Prelát krumlovský.

            D.-F.L.

 

97 -     Zde v Pánu odpočívá Veledůstojný Pán

            P. Josef Bumba,

            bisk. Vikář a konsist. Rada, velezasloužilý Farář a

            osobní Děkan Kamenném Oujezdě, Assessor bisk.

            Duchovního soudu, člen okresní školní rady,

            Králove-Hradecký a Budějovický bisk. Notář, vysloužilý

            Gymnasiální Profesor sv. Náboženství, poutník

            Jerusalemský a Římský, spisovatel český a.t.d.

            Narodil se v Rojšíně 19.března 1823

            Na kněžství byl vysvěcen 24.června 1848

            Skonal v Pánu 10.ledna 1887.

            Odpočinutí lehké dejž mu Pane a světlo věčné ať mu svítí neskonale!

            (zhotovil J. Künzl v Budějovicích)

 

98 -     ?

 

99 -     Zde v Pánu odpočívá

Veledůstojný Pán P. Karel Müller

čestný konsist. rada. biskup. notář

děkan a farář v Kam. Újezdě

čestný občan Kam. Újezdský

1823, na kněze vysvěcený 23.7.1847

2.2.1900.

 

100 -   Zde odpočívá

            František Zelenka

            kníž. Schwanzenbergský

            sládek z Plavnice

            nar. 8.12.1848 zemř. 29.4.1900

 

101 -   ?

 

102 -   ?

 

103 -   ?

 

104 -   Rodina Prokošova

            František Prokoš n. 20.3.1839 z. 30.4.1858

            Maxmilian Prokoš n. 29.5.1801 z. 1.8.1866

            Rosina Prokošová z. 19.3.1867

            JUDr. Otakar Prokoš n. 28.10.1859 z. 30.12.1888

            JUDr. Jan Prokoš notář v Říčanech zemř. 1902

            Milada Lhotová roz. Prokošová n. 1865 z. 1930

 

105 -   ?

 

Náhledy fotografií ze složky Kamenný Újezd